Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap helpt de school en de kinderen

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het reilen en zeilen op Achterberg. Ons doel is een optimale onderwijskwaliteit. Dat bereiken we door te luisteren, te adviseren en te informeren. Gevraagd en ongevraagd.

Onze speerpunten voor 2018-2019

 • onderwijskwaliteit en opbrengsten
 • professionaliteit team
 • participatie van en communicatie naar ouders

Heb je een vraag, een idee of een aandachtspunt? Leg deze voor aan één van de leden van de MR:

 • Aukje Mallens, personeel, secretaris
 • Carola Biemans, personeel
 • Marion Delissen, personeel
 • Yvonne Segers, personeel
 • Mark Snijders, ouder
 • Muriël Gerrits-van Vessem, ouder
 • Iris Pfrommer, ouder
 • Annemieke Verharen, ouder

Notulen MR-vergaderingen

2019/0108 notulen MR

20181108 notulen MR

2018/0918 Notulen MR

20171116 notulen MR

20170926 notulen MR