Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap helpt de school en de kinderen
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het reilen en zeilen op Achterberg. Ons doel is een optimale onderwijskwaliteit. Dat bereiken we door te luisteren, te adviseren en te informeren.
Gevraagd en ongevraagd.
Onze speerpunten voor 2020-2021
• onderwijskwaliteit en opbrengsten
• professionaliteit team
• participatie van en communicatie naar ouders

Heb je een vraag, een idee of een aandachtspunt?
Leg deze voor aan één van de leden van de MR:
• Aukje Mallens, personeel, secretaris
• Carola Biemans, personeel
• Marion Delissen, personeel
• Murielle van Vessem, ouder
• Iris Pfrommer, ouder
• Mark Snijders, ouder, voorzitter
• Annemieke Verharen, ouder

Heeft u een vraag of opmerking voor de MR, stuur dan een e-mail naar ab-mr@stichtinginitia.nl

Notulen MR-vergaderingen

29-04-2021 Notulen MR

15-03-2021 Notulen MR

27-01-2021 Notulen MR

20201103 Notulen MR

20201214 Notulen MR

20200908 notulen MR

20191216 notulen MR

20191105 notulen MR

20190916 notulen MR

2019/0108 notulen MR

20181108 notulen MR

2018/0918 Notulen MR

20171116 notulen MR

20170926 notulen MR