Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) beslist u mee over het schoolbeleid
Als ouder wilt u de beste zorg en aandacht voor uw kind op school. Via de MR kunt u meepraten over beleidszaken van IKC Achterberg. In de MR zijn 3 ouders en 3 personeelsleden van IKC Achterberg vertegenwoordigd. Zij stellen kritische vragen aan de directie en het bestuur van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als de kwaliteit van het onderwijs, acties en procedures voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, tussenschoolse opvang, veiligheid op en rond school, schooltijden en nog vele andere onderwerpen die van belang zijn voor uw kind en u.

Via de MR laten we als ouders onze stem horen en dit is niet vrijblijvend. De MR heeft op vele onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht. Bestuur en directie moeten dus rekening houden met de mening van ouders. Laat ook uw stem horen. Heeft u vragen of ideeën over het beleid van IKC Achterberg, laat het ons dan weten.

Neemt u hiervoor contact op met een van de leden van de MR. Uiteraard kunt u ook even mailen naar ab-mr@stichtinginitia.nl

Heeft u een vraag, een idee of een aandachtspunt?
Leg deze voor aan één van de leden van de MR.

Leden

  • Aukje Mallens, personeelsgeleding, secretaris
  • Carola Biemans, personeelsgeleding
  • Marion Delissen, personeelsgeleding
  • Annemieke Verharen, oudergeleding, voorzitter
  • Iris Pfrommer, oudergeleding
  • Nicole Korsmit-Horevoorts, oudergeleding

Verslagen

Jaarverslagen

Verslag MR 2022-2023
Verslag MR 2021-2022
Verslag MR 2021
Verslag MR 2020

Notulen MR

Notulen november
Notulen september