Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap helpt de school en de kinderen
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het reilen en zeilen op Achterberg. Ons doel is een optimale onderwijskwaliteit. Dat bereiken we door te luisteren, te adviseren en te informeren.
Gevraagd en ongevraagd.
Onze speerpunten voor 2019-2020
• onderwijskwaliteit en opbrengsten
• professionaliteit team
• participatie van en communicatie naar ouders

Heb je een vraag, een idee of een aandachtspunt?
Leg deze voor aan één van de leden van de MR:

• Aukje Mallens, personeel, secretaris
• Carola Biemans, personeel
• Marion Delissen, personeel
• Yvonne Segers, personeel
• Murielle van Vessem, ouder, voorzitter
• Iris Pfrommer, ouder
• Mark Snijders, ouder
• Annemieke Verharen, ouder

Notulen MR-vergaderingen
20191216 notulen MR

20191105 notulen MR

20190916 notulen MR

2019/0108 notulen MR

20181108 notulen MR

2018/0918 Notulen MR

20171116 notulen MR

20170926 notulen MR