Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tussen 8 uur en half 9, op de hoogte te stellen. Dit kan via Parro, kopje absentie melden. Mocht dit niet lukken dan zijn we telefonisch bereikbaar op het nummer 0162-312246. Geef hierbij de naam en de klas van uw kind door.