Welkom op de website van
IKC Achterberg

Op deze site vindt u algemene informatie over onze school. Kijk gerust eens rond op onze website. Voor vragen kunt u ons altijd mailen of telefonisch contact opnemen.

0162-312246

info@bs-achterberg.nl

Leerling op glijbaan

Welkom op
Basisschool Achterberg

IKC Achterberg is de naam van ons prachtige, authentieke gebouw aan de Sint Josephstraat tussen de wijken Oud-Dongen en Hoge Akker in Dongen. Hier huisvesten basisschool Achterberg, de Tijgertjes en de buitenschoolse opvang De Berenkuil. Basisschool Achterberg is een katholieke basisschool. Hier ontwikkelen ongeveer 300 leerlingen zich dagelijks met plezier en het team zorgt ervoor dat ook uw kind met een prettig gevoel naar school zal komen. Respect, Eigenaarschap en Passie staan centraal, waarden die dagelijks mee worden genomen in de lessen. We heten u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op school.

IKC Achterberg vormt met vier andere scholen uit de gemeente Dongen Stichting Initia. Samen geven we vorm aan katholiek onderwijs, maar wisselen we ook kennis, ervaring en personeel uit. Basisschool Achterberg werkt samen met de Tijgertjes en buitenschoolse opvang De Berenkuil.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onderwijsinhoudelijke en praktische schoolzaken. Heeft u na het bezoeken van onze website nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bent u geïnteresseerd in onze school en/of wilt u de sfeer proeven? Dan bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek en/of een rondleiding door onze school.

Onze kernwaarden

alternatief

Respect

Respect voor alle betrokkenen, ons gebouw en materialen is van groot belang. Voor de leerlingen gebruiken we bij onze waarden de volgende woorden: beleefd, vriendelijk, netjes, zorgen voor.

alternatief

Eigenaarschap

We streven ernaar om leerlingen de verantwoordelijkheid over hun eigen doen en laten te geven. De leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces. Een voorbeeld hiervan is het werken met de weektaak. Voor de leerlingen gebruiken we bij onze waarden de volgende woorden: verantwoordelijk, talent, ster, uitblinken.

alternatief

Passie

We werken met veel plezier en een grote gedrevenheid op Achterberg om het beste uit onze leerlingen en onszelf naar boven te halen. Voor de leerlingen gebruiken we bij onze waarden de volgende woorden: vanuit je hart, gedreven, alles geven, alles eruit halen.

Onderzoekend leren en samenwerken

Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen voor vragen en problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zowel binnen de school als in de omgeving zijn daarbij belangrijk. Vanuit een open en nieuwsgierige houding, uitgedaagd worden tot leren. Op deze manier kunnen leerlingen zichzelf ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal emotioneel, met hun eigen mogelijkheden en talenten. Vanzelfsprekend zullen er ook lessen zijn die instructies vereisen, hiervoor zetten de leerkrachten DPL (Doordacht Passend Lesmodel) in.

Wij richten een klas zo in dat het de samenwerking bevordert, maar ook de zelfstandigheid van leerlingen. We proberen rust te creëren in de aankleding, zodat de leerling niet wordt overladen met prikkels. De inrichting van de hoekenklas/ontdeklokaal en het leerplein sluit aan op de thema’s waar we mee werken en is telkens weer nieuw en uitdagend voor onze leerlingen. Dit is een stimulans bij het onderzoekend leren. Door een aantrekkelijk schoolplein met volop speel- en beweegmogelijkheden, meer groen en zelfs mogelijkheden voor buitenlessen worden leerlingen uitgedaagd om te spelen en te bewegen.

Waarden en normen

Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op waarden en normen in relatie tot zelfbewustzijn en zelfonderzoeken. In de schoolcultuur komt dat, naast gerichte, thematische projecten, nadrukkelijk tot uiting in de wijze waarop we aandacht besteden aan: respect, eigenaarschap en passie, maar ook het zelfstandig werken en samenwerken van de leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden, in de school (via computer/internet en bibliotheek) of buiten de school. In schooljaar 2022-2023 doen de groepen 7 en 8 mee aan het project ‘Marietje Kessels’. Het Marietje Kessels Project (MKP) is een preventief project van IMW regio Tilburg. Doel is het vergroten van de mentale en fysieke weerbaarheid bij kinderen.

Leerlingenraad

IKC Achterberg heeft een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 wordt één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten in de groep uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, notulant en een penningmeester. Actiepunten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is de directeur aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.

Kijkje nemen op onze school?