Welkom op onze web-site

Nieuwe leerlingen

Rond deze tijd zijn normaal gesproken de open dagen en informatieavonden op de scholen in Dongen.
Op deze dagen kunnen ouders en kinderen de scholen leren kennen: de sfeer op de scholen proeven.Helaas kunnen we dit in verband met de coronamaatregelen niet door laten gaan.

Wij begrijpen dat u het als ouder toch belangrijk vindt om onze school te leren kennen voordat u uw keuze maakt.
Daarom is het altijd mogelijk om samen met uw kind een kijkje te komen nemen bij ons.
Om een afspraak te maken mag u contact op nemen met
Helmi Jansens: 
helmijansens@bs-achterberg.nl.

Als u uw keuze al heeft gemaakt, of als u de school al kent, kunt u ook via de mail een inschrijfformulier aanvragen.


Basisschool Achterberg vormt met vijf andere scholen uit de gemeente Dongen Stichting Initia. Samen geven we vorm aan katholiek onderwijs, maar wisselen we ook kennis, ervaring en personeel uit. Het bestuur van Stichting Initia vormt tevens het bevoegd gezag van onze school: het hoogste besluitvormende orgaan, dat tevens de eindverantwoordelijkheid voor ons onderwijs draagt.

Basisschool Achterberg is een Katholieke basisschool die zich bevindt tussen de wijken Oud-Dongen en Hoge Akker. Hier ontwikkelen 269 kinderen zich met plezier en het team zorgt ervoor dat ook uw kind met een prettig gevoel naar school zal komen. Respect, Eigenaarschap en Passie staan centraal, waarden die dagelijks mee worden genomen in de lessen.

Basisschool Achterberg werkt samen met de Tijgertjes en buitenschoolse opvang De Berenkuil. Meer informatie over de Tijgertjes kunt u vinden via  contact – Dagopvanggroep De Tijgertjes /Voor- en naschoolse opvang  De Berenkuil.

Basisschool Achterberg is telefonisch te bereiken op nummer 0162 -312246
Of via ons E-mailadres info@bs-achterberg.nl