Basisschool Achterberg is een Katholieke basisschool die zich bevindt tussen de wijken Oud-Dongen en Hoge Akker. Hier ontwikkelen 269 kinderen zich met plezier en het team zorgt ervoor dat ook uw kind met een prettig gevoel naar school zal komen. Respect, Eigenaarschap en Passie staan centraal, waarden die dagelijks mee worden genomen in de lessen. We heten u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op school, hiervoor vindt u onder het kopje ‘Ouders’ meer informatie.

Basisschool Achterberg vormt met vijf andere scholen uit de gemeente Dongen Stichting Initia. Samen geven we vorm aan katholiek onderwijs, maar wisselen we ook kennis, ervaring en personeel uit. Het bestuur van Stichting Initia vormt tevens het bevoegd gezag van onze school: het hoogste besluitvormende orgaan, dat tevens de eindverantwoordelijkheid voor ons onderwijs draagt.

Basisschool Achterberg werkt samen met de Tijgertjes en buitenschoolse opvang De Berenkuil. Meer informatie over de Tijgertjes kunt u vinden via  contact – Dagopvanggroep De Tijgertjes /Voor- en naschoolse opvang  De Berenkuil