Kernwaarden

De kernwaarden omschrijven de drie belangrijkste kernpunten waar wij voor staan. In alles wat wij doen herkent u deze kernwaarden. Onze kernwaarden zijn: Respect, eigenaarschap en Passie.

Bij ons dagelijks handelen is respect voor alle betrokkenen, ons gebouw en materialen van groot belang, speelt eigenaarschap een grote rol en willen we passie uitstralen. Geregeld nemen wij de tijd om met ouders/verzorgers en leerlingen te praten en hen te vragen of zij deze kernwaarden herkennen. De structuur in school is helder voor leerlingen en ouders/verzorgers, zodat het mogelijk is om deze kernwaarden na te streven.

Binnen onze school wordt gewerkt met PBS. Dit staat voor Positive Behavior Support. Als school wordt gewerkt met heldere en gevisualiseerde gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen die dit gedrag vertonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning. Oplossingsgericht werken en denken zijn uitgangspunten bij deze manier van werken. Dit zien we op de volgende manieren terug in de school:

  • Het creëren van een positieve, sociale omgeving.
  • Alle ruimtes binnen de school hebben duidelijke regels.

Onze kernwaarden

alternatief

Respect

Respect voor alle betrokkenen, ons gebouw en materialen is van groot belang. Voor de leerlingen gebruiken we bij onze waarden de volgende woorden: beleefd, vriendelijk, netjes, zorgen voor.

alternatief

Eigenaarschap

We streven ernaar om leerlingen de verantwoordelijkheid over hun eigen doen en laten te geven. De leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces. Een voorbeeld hiervan is het werken met de weektaak. Voor de leerlingen gebruiken we bij onze waarden de volgende woorden: verantwoordelijk, talent, ster, uitblinken.

alternatief

Passie

We werken met veel plezier en een grote gedrevenheid op Achterberg om het beste uit onze leerlingen en onszelf naar boven te halen. Voor de leerlingen gebruiken we bij onze waarden de volgende woorden: vanuit je hart, gedreven, alles geven, alles eruit halen.