Praktische zaken

Aanmelden

Aanmelden voor IKC Achterberg kan door middel van ons aanmeldformulier. Dit kunt u op school ophalen of meenemen tijdens een rondleiding/kennismaking.

Wanneer u uw kind bij ons hebt aangemeld, krijgt u binnen 2 weken een bevestiging van aanmelding. De leerkracht van uw kind neemt ongeveer 2 maanden voor de 4e verjaardag telefonisch contact met u op om een kennismakingsgesprek/huisbezoek te plannen. Voordat uw kind 4 wordt, mag uw kleuter een aantal dagdelen ‘oefenen’ om te wennen aan de nieuwe omgeving.

Schooltijden

Schooltijden 2023-2024

Maandag            8.30 uur – 14.30 uur.
Dinsdag              8.30 uur – 14.30 uur.
Woensdag          8.30 uur – 12.30 uur.
Donderdag         8.30 uur – 14.30 uur.
Vrijdag                8.30 uur – 14.30 uur.

Om 8.20 uur is uw kind welkom om binnen te komen voor de inloop, zodat we op tijd kunnen starten met de lessen.

 

Parro

Parro is een app voor ouders en leerkracht. Middels deze app kan de leerkracht aan de groep of aan een enkele ouder een bericht sturen, hulp vragen voor een activiteit, data van activiteiten doorgeven en kunt u zich via deze app opgeven voor de 10-minuten gesprekken. Daarnaast wordt het ook door school als communicatiemiddel gebruikt. Zo ontvangt u nieuwsbrieven en evt. andere informatiebrieven via Parro.

Het is een veilige communicatietool. Alleen de leerkracht van de groep en de ouders van de leerlingen in betreffende groep kunnen gebruik maken van de klassenapp.

Van de leerkracht krijgt u digitaal een uitnodiging om deel te nemen. Dit is heel simpel. U hoeft alleen de gratis app te downloaden.

Ouderportaal Parnassys

Onze school maakt voor de administratie en het leerlingvolgsysteem gebruik van ParnasSys. Parro en het Ouderportaal zijn onderdelen in de communicatie naar u als ouder(s) en/of verzorger(s).

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail ontvangen.

Op het ouderportaal vindt u de algemene gegevens van uw kind en de cijfers van de methode toetsen.

Verjaardagen

Leerlingen mogen met hun verjaardag trakteren. De leerkrachten vinden het fijn om gewoon met de kindertraktaties mee te doen. Bij verjaardagen van leerkrachten worden zelfgemaakte cadeaus meer op prijs gesteld dan gekochte. Verder willen wij u dringend verzoeken om uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school of het schoolplein uit te delen.

Fruit, drinken en lunch

Tijdens de ochtendpauze eten de leerlingen gezamenlijk een tussendoortje in de klas en spelen daarna buiten. Wij geven de voorkeur aan gezonde voeding, zoals groente of fruit, een boterham etc. Snoep mag tijdens deze momenten niet genuttigd worden. Wilt u het drinken voor uw zoon/dochter meegeven in een beker of fles? Dit voorkomt een grote hoeveelheid afval. Alvast bedankt!

Fotoprotocol en privacyreglement

Hieronder ziet u het protocol dat we hanteren voor het plaatsen van foto’s op onze website.

U kunt aangeven in de ouderapp Parro wanneer u niet wilt dat een foto van uw kind geplaatst wordt.

Protocol foto’s en andere privé-gegevens op de website van Achterberg

In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan we ons houden betreffende namen, foto’s en

andere privé gegevens die we op de website plaatsen. Indien u het met een van de regels niet eens bent, kunt u contact opnemen met de directeur.

  • Leerlingen worden alleen met de voornaam genoemd.
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een belangrijke functie voor de website / school en altijd met toestemming.
  • Achternamen worden alleen geplaatst als deze persoon een functie op school heeft. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
  • Als er foto’s met daarop een beperkt aantal leerlingen staan, dan is de bijgaande tekst alleen van algemene aard. Er worden geen achternamen vermeld.
  • Als een ouder of personeelslid problemen heeft met een foto, dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto te verwijderen.
  • Als een ouder bezwaar maakt tegen een foto met zijn/haar kind daarop, dan wordt de foto verwijderd van de pagina.
  • Als ouders niet willen dat er foto’s worden geplaatst van hun kind(eren) melden ze dat bij de leerkracht of de directeur.

 

Als iemand een probleem of suggestie heeft betreffende de teksten, plaatjes, foto’s of e-mailadressen dan staan wij daar open voor. De schoolleiding blijft eindverantwoordelijk voor de website.

Ouders

IKC Achterberg organiseert diverse activiteiten door het hele schooljaar heen, hierbij kan de school altijd hulp van ouders/verzorgers gebruiken. Op verschillende momenten en tijdens verschillende activiteiten kunt u als enthousiaste ouder/verzorger met de school samenwerken om zo activiteiten tot een succes te brengen. Mocht u interesse hebben in een van de onderstaande activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Luizencontrole

Na elke schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Met de uitkomst van de controles wordt discreet omgegaan. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld.

Brigadiers

Voor extra veiligheid zet een groep ouder(s)/verzorger(s) zich dagelijks in op en rondom de school. Veel leerlingen komen te voet of op de fiets naar school. De verkeersbrigadiers begeleiden voor en na schooltijd bij het oversteken van de Mgr. Nolenslaan (indien er voldoende vrijwilligers zijn). Aan de Mgr. Nolenslaan maken de brigadiers gebruik van zwenkbomen om zodoende een veilige oversteek te garanderen. Overigens zijn nieuwe brigadiers altijd welkom, heeft u hier vragen over loop dan gerust binnen op school.

Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groep. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij (de organisatie van) activiteiten in en buiten de klas, waarbij ouders betrokken zijn.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders, die leerlingen hebben op onze school. De MR beslist mee over diverse schoolzaken.

Activiteitencommissie

Op onze school zijn vele ouders/verzorgers actief bij diverse activiteiten. Een en ander wordt in goede banen geleid door de teamleden en de leden van de activiteitencommissie (AC). De activiteitencommissie vraagt de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage voor deze activiteiten.

Greenteam

Het ‘Greenteam’ bestaat uit een groepje enthousiaste ouders dat een aantal zaterdagen per jaar bij elkaar komt. Zij gaan met veel plezier aan de slag op en rond het schoolplein. Op deze zaterdagen wordt er samen gesnoeid, onkruid wordt verwijderd, de heggen worden geknipt etc.