Schooltijden

Schooltijden
Maandag 8.30-14.30
Dinsdag 8.30-14.30
Woensdag 8.30-12.30
Donderdag 8.30-14.30
Vrijdag 8.30-14.30

Absentie

Als uw kind ziek is en niet naar school komt, kunt u dit telefonisch voor 8.30 uur doorgeven. Het mag ook via de mail op de website (zie homepage). Bezoek aan huisarts, ziekenhuis e.d. kunt u schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de leerkracht of via de website.

Leerplicht en verlof

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Alleen om gewichtige redenen kunt u voor een kortere of langere tijd extra verlof aanvragen. Dus niet voor een extra vakantie of een snipperdag, maar bijvoorbeeld wel voor ziekte, een huwelijk, een ambtsjubileum of uitvaart. De directeur kan maximaal 10 dagen verlof verlenen. Dit extra verlof wordt schriftelijk aangevraagd bij de directeur en de beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Vrije dagen en vakanties

Opsomming van vakanties en vrije dagen.