Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap helpt de school en de kinderen

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over het reilen en zeilen op Achterberg. Ons doel is een optimale onderwijskwaliteit. Dat bereiken we door te luisteren, te adviseren en te informeren. Gevraagd en ongevraagd.

Onze speerpunten voor 2017-2018

 • onderwijskwaliteit en opbrengsten
 • professionaliteit team
 • participatie van en communicatie naar ouders

Heb je een vraag, een idee of een aandachtspunt? Leg deze voor aan de leden van de MR:

 • Aukje Mallens, personeel, secretaris
 • Carola Biemans, personeel
 • Marion Delissen, personeel
 • Yvonne Segers, personeel
 • Rick Dusée, ouder, voorzitter
 • Murielle van Vessem, ouder
 • Saskia van Gool, ouder
 • Kristel Rullens, ouder

Notulen MR-vergaderingen:

20171116 notulen MR

20170926 notulen MR