Dagopvang-groep De Tijgertjes /Kinderopvang De Berenkuil

Dagopvang-groep De Tijgertjes

Met deze unieke en innovatieve dagopvanggroep voor 0-4 jarigen komt Integraal Kind Centrum (IKC) Achterberg tegemoet aan de wensen van ouders en hun kinderen. Met name de keuzevrijheid in speeltijden in combinatie met huisvesting in de basisschool valt bij ouders in goede aarde. Inmiddels zijn alle leerkrachten en de directie van basisschool Achterberg gewend aan de spelende peutertjes in hun school en wordt er samengewerkt met de juffen van groep 1-2.

‘De Tijgertjes” beschikken uit veiligheidsoverwegingen over een aparte Tijger-speeltuin en eigen groepsruimte die voldoet aan alle wettelijke eisen van de kinderopvang. Werkende ouders krijgen hierdoor een financiële tegemoetkoming van de belastingdienst; de kinderopvangtoeslag.

Tijger arrangementen

De arrangementen kunnen op verschillende werkdagen
(maan- ,dins- en donderdagen) tussen 7.30 en 18.00 uur worden ingepland, dit altijd in overleg met Kiddy.
In schoolvakanties is de Tijgertjes groep, net als de school gesloten.

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u persoonlijk contact opnemen met de leidsters van de groep.
Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0162-310027

Digitaal aanmelden kan 24/7 via de website www.kinderopvangindongen.nl

Adres:
St. Josephstraat 62
5101 XS Dongen

T: 0162-310374 (hoofd locatie Kiddy)
T: 0162-310027 (groep Tijgertjes)
LRK-NUMMER 188814140

40 weken opvang tijdens schoolweken

Opvangtijden

Maandag – Dinsdag – Donderdag
07.30-13.00
13.00-18.00