Foto-sociaal-media protocol, privacyreglement

Fotoprotocol voor de website

Hieronder ziet u het protocol wat we hanteren voor het plaatsen van foto’s op onze website.
U kunt bezwaar maken wanneer u niet wilt dat een foto van uw kind geplaatst wordt op onze website.

Protocol foto’s en andere privĂ©-gegevens op de website van Achterberg

In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan we ons houden betreffende namen, foto’s en
andere privé gegevens die we op de website plaatsen. Indien u het met een van de regels niet eens bent, kunt u contact opnemen met de directeur.

  • Kinderen worden alleen met de voornaam genoemd.
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een belangrijke functie voor de website / school en altijd met toestemming.
  • Achternamen worden alleen geplaatst als deze persoon een functie op school heeft. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
  • Als er foto’s met daarop een beperkt aantal kinderen staan, dan is de bijgaande tekst alleen van algemene aard. Er worden geen achternamen vermeld.
  • Als een ouder of personeelslid problemen heeft met een foto, dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto te verwijderen.
  • Als een ouder bezwaar maakt tegen een foto met zijn/haar kind daarop, dan wordt de foto verwijderd van de pagina.
  • Als ouders niet willen dat er foto’sworden geplaatst van hun kind(eren) melden ze dat bij de leerkracht of de directeur.

Als iemand een probleem of suggestie heeft betreffende de teksten, plaatjes, foto’s of
e-mailadressen dan staan wij daar open voor. De schoolleiding blijft eindverantwoordelijk voor de website.

Download het fotoprotocol

Open de link voor reglement privacy en sociale mediaprotocol.

Initia-Privacyreglement
Initia-Protocol sociale media.docx