Onze school wordt sinds 1 augustus 2011 bestuurd door Stichting Initia. De Stichting Initia is ontstaan door een fusie tussen Stichting Primondo en SKOD. Onder de Stichting Initia vallen, naast onze school, de volgende basisscholen in Dongen: Sint-Jan, Heilig Hart, Noorderpoort, St. Agnes, Vlinderboom.
De website van de Stichting Initia kunt u hier vinden:
http://www.stichtinginitia.nl/

VAN HARTE WELKOM!

Onze kinderen ervaren de wereld waarin ze leven als een samenhangend geheel. In het Integraal KindCentrum (IKC) Achterberg brengen we leren, spelen en vrije tijd samen. We willen kinderen ondersteunen in een doorgaande ontwikkeling van 8.00 uur tot 18.00u en in de doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. 
Integraal KindCentrum Achterberg: “Eén wereld, schat aan ervaringen

VISIE: IKC ACHTERBERG staat voor eigentijds, inspirerend en kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang, afgestemd op behoeften van kinderen en hun ouders. Kinderen kunnen worden wie ze zijn en ieders talenten wordt optimaal benut.

KERNWAARDEN: EEN WARM EN VEILIG PEDAGOGISCH KLIMAAT gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
 
EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR: heldere kaders en dag- en weekritmes.
Kinderen en hun ouders weten wat ze kunnen verwachten  rollen en de verantwoordelijkheden zijn helder. Er is ruimte voor eigen keuzes.

EEN DEGELIJKE OVERDRACHT van kennis,vaardigheden en cultuur die een stevige basis vormen voor het verdere leven van kinderen.
 
EIGENTIJDSE MODERNE METHODIEKEN
afgestemd op ontwikkelfasen van kinderen en gericht op het nieuwe leren (21th century
skills).
 
SPELEND LEREN: Al ontdekkend verkennen kinderen hun wereld, waarbij verschillende leerstijlen gehanteerd worden. Binnen het onderwijsprogramma willen we kinderen ervaringen laten opdoen die het mogelijk maken zichzelf en hun talenten beter te leren kennen.
 
LEREN EN ONTWIKKELEN doe je samen: Integraal KindCentrum Achterberg kenmerkt
zich als een hechte gemeenschap, waarin ieder een plek heeft en gewaardeerd wordt om wie hij/zij is.
 
ONDERSTEUNING: Ontwikkeling van kinderen vraagt om begeleiding en ondersteuning. Door kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Ons doel is steeds te kijken, met ouders en kind hoe het onderwijs meer “passend” gemaakt kan worden, kunnen we tegemoet komen aan individuele behoeften. Leerkrachten worden hierin ondersteund door ondersteuningsteam van experts van binnen en buiten de school.
 
OUDERBETROKKENHEID: We willen partner zijn van ouders in hun opvoeding. Samen met hen willen we kinderen begeleiden in hun ontwikkelproces. Dit alles met respect voor eigenheid van kinderen en gericht op maximale ontplooiing van hun talenten.
 
ERVAAR HET ZELF: Integraal KindCentrum Achterberg moet je ervaren en beleven! De sfeer en de passie van waaruit we met kinderen werken is iedere dag voelbaar. U bent van harte uitgenodigd kennis te maken en te proeven van enthousiasme en de prachtige dynamiek binnen de school. Kinderen beleven hier plezier en vreugde aan hun schooltijd. Bezoek ook onze www.bs-achterberg.nl
 In onze schoolgids ( 2016-2017) vindt u algemene informatie over onze school.

Informatieboekje groepen 1-2

Informatieboekje groepen 3
Onze foto's
6 juli 2017
Afsluitingsfeest
29 juni 2017
modderdag
22 juni 2017
opa oma donderdag
20 juni 2017
opa en oma dinsdag
19 juni 2017
opa en oma dag
12 juni 2017
Suleymaniye moskee 2017
8 juni 2017
Democracity groep 8B
8 juni 2017
Democracity groep 8B
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
1 juni 2017
poppendokter(donderdag)
30 mei 2017
poppendokter
29 mei 2017
Lekker met water spelen
25 mei 2017
spreekbeurten2
25 mei 2017
spreekbeurten1
22 mei 2017
verkeersochtend groep 5-6 -2017
22 mei 2017
Buiten spelen
17 mei 2017
verkeersochtend groep 6
21 april 2017
Sportdag 2017
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
5 april 2017
op bezoek bij Benthe
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
5 april 2017
Bezoek aan de koeienboerderij 1-2b