Schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs in de gemeente Dongen

Waarvoor is het Schoolmaatschappelijk Werk?

Voor gemiddeld 16 uur per week kunnen de 11 basisscholen in Dongen op de deskundigheid van de Schoolmaatschappelijk Werker een beroep doen voor advies over kinderen met ontwikkelingsproblemen, van welke aard dan ook.
Kinderen kunnen problemen hebben in hun ontwikkeling die te maken hebben met aanleg, maar ook door omstandigheden die tegen zitten en ingrijpende gebeurtenissen.
Wanneer kinderen het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, kan het Schoolmaatschappelijk Werk hulp bieden. Waar kunt u dan bijvoorbeeld aan denken?
- U merkt dat een kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren).
- Ouders of school krijgen signalen dat een kind zich niet begrepen voelt of eenzaam is, of erg teruggetrokken.
- Een kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding.
- U merkt dat het kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.
Zo zijn er nog vele andere redenen te bedenken waarom ouders of de school kunnen aangeven dat er hulp nodig zou kunnen zijn voor een kind.
Ouders kunnen vijf dagen in de week een beroep doen op de spreekuren van het Centrum voor Jeugd en gezin en Algemeen Maatschappelijk Werk wanneer er vragen en problemen zijn rond echtscheiding en opvoeding.
Wanneer ouders hulp nodig hebben en niet precies weten waar ze terecht kunnen, kunnen ze via de leerkracht of de Intern Begeleider van de school van het kind vragen om met hen mee te denken. Voor dit soort vragen is de Schoolmaatschappelijk Werker beschikbaar om de school te adviseren hoe een kind het beste geholpen kan worden. De Intern Begeleider is op de hoogte van de bereikbaarheid van de Schoolmaatschappelijk Werker.

Wat doet de Schoolmaatschappelijk Werker?
De hulp begint bij de school. De eigen leerkracht van uw kind en de intern begeleider kijken eerst samen en natuurlijk met ouders wat er aan de hand zou kunnen zijn.
De schoolmaatschappelijk werker zal zich dan vooral richten op de school voor advies aan ouders over hoe zij hun kind kunnen helpen. Zij wijst als dat nodig is de weg naar de beste vorm van hulp wanneer die buiten de school gehaald moet worden.

De schoolmaatschappelijk werker is onafhankelijk van de school. Dat betekent in de praktijk dat zij altijd adviseert in het belang van het kind.
Hoe jonger een kind is hoe meer de adviezen zich richten op diegenen die directe invloed hebben op zijn gedrag en ontwikkeling: ouders en leerkrachten.
De schoolmaatschappelijk werker werkt via de school samen met andere disciplines in de zorg voor de leerling, zoals de intern begeleider en de gedragsdeskundigen van Edux en Fontys Fydes. Adviezen van zorgteam en schoolmaatschappelijk werker worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Van belang is dat er door de schoolmaatschappelijk werker nooit actie ondernomen zal worden buiten medeweten van ouders.
De school zal in de meeste gevallen anoniem advies vragen. Dan gaat het vooral om hulp aan de school bij het helpen van een leerling. De schoolmaatschappelijk werker kent het kind niet persoonlijk en heeft ook geen vertrouwelijke informatie in haar bezit.

Meer informatie is te vinden op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onze foto's
6 juli 2017
Afsluitingsfeest
29 juni 2017
modderdag
22 juni 2017
opa oma donderdag
20 juni 2017
opa en oma dinsdag
19 juni 2017
opa en oma dag
12 juni 2017
Suleymaniye moskee 2017
8 juni 2017
Democracity groep 8B
8 juni 2017
Democracity groep 8B
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
1 juni 2017
poppendokter(donderdag)
30 mei 2017
poppendokter
29 mei 2017
Lekker met water spelen
25 mei 2017
spreekbeurten2
25 mei 2017
spreekbeurten1
22 mei 2017
verkeersochtend groep 5-6 -2017
22 mei 2017
Buiten spelen
17 mei 2017
verkeersochtend groep 6
21 april 2017
Sportdag 2017
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
5 april 2017
op bezoek bij Benthe
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
5 april 2017
Bezoek aan de koeienboerderij 1-2b