Algemene informatie


Schooltijden
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30-11.45 en 13.15-15.30 
woensdag
8.30-12.30
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Leerplicht en verlof
Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Alleen om gewichtige redenen kun je voor een kortere of langere tijd extra verlof aanvragen. Dus niet voor een extra vakantie of een snipperdag, maar bijvoorbeeld wel voor ziekte, een huwelijk, een ambtsjubileum of begrafenis. De directeur kan maximaal 10 dagen verlof verlenen. Dit extra verlof wordt schriftelijk aangevraagd bij de directeur en de beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.
Leerplichtformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek

Absentie
Als je kind ziek is en niet naar school komt, kun je dit telefonisch voor 8.30 uur doorgeven. Het mag ook via de absentiemelding op de website (zie homepage). Bezoek aan huisarts, ziekenhuis e.d. kun je schriftelijk of telefonisch doorgeven aan de leerkracht of via de website.

Luizencontrole
Na elke schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Met de uitkomst van de controles wordt discreet omgegaan.  
Door op deze link te klikken, kunt u ons luizenprotocol lezen!

Vertrouwenspersoon
Als er problemen zijn, kunnen kinderen en ouders/verzorgers dit met de leerkrachten oplossen. Eventueel kan de directie ingeschakeld worden. Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen. In dat geval kun je terecht bij onze interne vertrouwenspersonen Helmi Jansens en Marleen van Kempen. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is Irma van Hezewijk, telnr 0416-674400.

Klachtenregeling
Als je een klacht hebt, kun je dit aan de directie kenbaar maken. Als je het nodig acht, kun je je direct wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie werkt geheel onafhankelijk. Je kunt je klacht indienen bij:
Stichting KOMM
Regio Noordoost Brabant
Postbus 32
5328 ZG Rossum
06-53107731
k.o.m.m@tiscali.nl

Algemeen telefoonnummer Stichting KOMM: 0877-873888

Oudercommissie
Op onze school zijn vele ouders actief bij diverse activiteiten. Eén en ander wordt in goede banen geleid door de teamleden en de leden van de oudercommissie (OC). De oudercommissie vraagt de ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage voor deze activiteiten.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders, die kinderen hebben op onze school. De MR beslist mee over diverse schoolzaken.


Onze foto's
6 juli 2017
Afsluitingsfeest
29 juni 2017
modderdag
22 juni 2017
opa oma donderdag
20 juni 2017
opa en oma dinsdag
19 juni 2017
opa en oma dag
12 juni 2017
Suleymaniye moskee 2017
8 juni 2017
Democracity groep 8B
8 juni 2017
Democracity groep 8B
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
1 juni 2017
poppendokter(donderdag)
30 mei 2017
poppendokter
29 mei 2017
Lekker met water spelen
25 mei 2017
spreekbeurten2
25 mei 2017
spreekbeurten1
22 mei 2017
verkeersochtend groep 5-6 -2017
22 mei 2017
Buiten spelen
17 mei 2017
verkeersochtend groep 6
21 april 2017
Sportdag 2017
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
5 april 2017
op bezoek bij Benthe
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
5 april 2017
Bezoek aan de koeienboerderij 1-2b