De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) Achterberg behartigt de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders.
De Wet Medezeggenschap op scholen(WMS) regelt dat de MR meedenkt met de schooldirectie, haar besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van leerlingen en team

Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat de MR zo goed mogelijk geïnformeerd is. Hiervoor voert de MR regelmatig overleg met de directie en wordt ze betrokken bij o.a. verkeersveiligheid, vakantieregelingen, communicatie naar ouders, huisvesting en veiligheid.

De MR bestaat uit ouders en personeel en vergadert gemiddeld één keer per maand, of zo vaak het nodig is. 
De vergaderingen zijn altijd openbaar, dat wil zeggen dat het ouders vrij staat een vergadering bij te wonen.

Na elke vergadering wordt er een kort verslag geschreven. Via de nieuwsbrief en de website wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons bereiken via dit mailadres: mr@bs-achterberg.nl

De MR-leden schooljaar 2016-2017 zijn:

Oudergeleiding Personeelsgeleiding
Edwin Commandeur (voorzitter) Femke vd Broek
Murielle van Vessem Aukje Laurijsen (secretaris en notulist)
Rick Dusée Ellie Kimenai (namens GMR)
Saskia van Gool Carola Biemans
   

GMR
Voor alle scholen binnen de Stichting Initia bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bespreekt schooloverstijgende (beleids)zaken met het bestuur en adviseert het bestuur hierin.
In het schooljaar 2016-2017 is de MR van Achterberg met personeelslid Ellie Kimenai in de GMR vertegenwoordigd.


Jaarplan MR 2016-2017 klik hier

Notulen MR 2016-2017

Onze foto's
6 juli 2017
Afsluitingsfeest
29 juni 2017
modderdag
22 juni 2017
opa oma donderdag
20 juni 2017
opa en oma dinsdag
19 juni 2017
opa en oma dag
12 juni 2017
Suleymaniye moskee 2017
8 juni 2017
Democracity groep 8B
8 juni 2017
Democracity groep 8B
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
24 mei 2017
Bezoek Kamp Vught door de groepen 8
1 juni 2017
poppendokter(donderdag)
30 mei 2017
poppendokter
29 mei 2017
Lekker met water spelen
25 mei 2017
spreekbeurten2
25 mei 2017
spreekbeurten1
22 mei 2017
verkeersochtend groep 5-6 -2017
22 mei 2017
Buiten spelen
17 mei 2017
verkeersochtend groep 6
21 april 2017
Sportdag 2017
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
12 april 2017
Eieren zoeken
5 april 2017
op bezoek bij Benthe
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
10 april 2017
Paasviering Tijgertjes en kleuters
5 april 2017
Bezoek aan de koeienboerderij 1-2b